Φυσιολογικό Πρόσωπο και Φυσιολογικά Δόντια
Η γνώση του «φυσιολογικού» βοηθά στην αναγνώριση του «μη φυσιολογικού».
Φυσιολογικό πρόσωπο είναι εκείνο που:
  • έχει καλές αναλογίες
  • είναι συμμετρικό ως προς την μέση γραμμή
  • η άνω ή η κάτω γνάθος δεν προεξέχουν
  • η κάτω γνάθος δεν αποκλίνει προς τα πλάγια
  • τα χείλη βρίσκονται λίγο πίσω από μια νοητή γραμμή που ενώνει την κορυφή της μύτης με το πιγούνι
  • το χαμόγελο αποκαλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα πίσω δόντια ενώ τα επάνω πρόσθια δόντια δεν προεξέχουν από τα χείλη
  • δεν παρατηρούνται έντονες συσπάσεις μυών
Φυσιολογικό στόμα είναι εκείνο που:
  • οι γνάθοι (οστά) έχουν την σωστή ανάπτυξη και ορθές σχέσεις μεταξύ τους ως προς τις τρεις διαστάσεις του χώρου
  • τα δόντια βρίσκονται σε καλές θέσεις μεταξύ τους και σχηματίζουν δύο ωραία τόξα όπου το επάνω τόξο είναι λίγο πιο ευρύ από το κάτω
  • η μέση γραμμή των επάνω δοντιών συμπίπτει με την μέση γραμμή των κάτω δοντιών